Red Rajma Kidney Bean (1Kg)

78,000

Compare

Description

Đậu thận đỏ Ấn Độ