Phần thưởng giới thiệu là cách để truyền bá lợi ích của nhiều loại Sản phẩm PG Cao cấp đến bạn bè và gia đình của bạn để tận dụng nhiều hơn các sản phẩm nhập khẩu của Ấn Độ tại Việt Nam.

Chúng tôi thưởng cho bạn phiếu mua hàng miễn phí 100k cho mỗi lượt giới thiệu mua hàng thành công của bạn về PG Indian Market tại Việt Nam.
Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số hotline để biết thêm chi tiết. Hotline- 09323020227.